Јавни позив ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

Текст јавног позива
Образац – Програм рада и финансијски план 2016 годину
Образац – Потврда надлежног националног гранског савеза  – појединачни спорт
Образац – Потврда наделжног националног гранског савеза – екипни спорт
Образац – Потврда клуба
Образац – Потврда гранског фудбалског савеза
Образац – Потврда фудбалског клуба