Програми

Програми у 2024. години који се финансирају из буџета Града –


– Годишње пословање Стручне службе Савеза –

Вођење рачуноводствено књиговодствених послова за преко четрдесет спортских организација, пружање свих врста правно-административне помоћи члановима Савеза, обављање послова везаних за предлагање годишњих програма спортских организација за финансирање из буџета града.


 Школски спорт – градска, окружна и међуокружна такмичења –

Организација школских такмичења у 11 спортова, као и Мале олимпијске игре, који су предвиђени наставним планом и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


– Спорт у школе – Расти здраво 

Програм “Спорт у школе – Расти здраво” је бесплатан за све полазнике и по томе је јединствен у Србији. Градска управа града Шапца у сарадњи са Спортским савезом Шапца у школској 2023/24. години, четрнаесту годину за редом, реализује програм намењен деци узраста од седам до десет година којим је организовано бесплатно стручно вођење физичких активности у свим школама. 

Циљеви програма су:

  • да се задовољи потреба деце за кретањем,
  • да се створе услови за дечију игру
  • да се подстиче хармонични интегрални развој деце,
  • да се изгради навика за свакодневним физичким вежбањем,
  • да се развија и унапређује здравствена култура ради очувања здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог начина живота
  • да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности.

Задаци програма су:

  • задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром и кретањем;
  • применом различитих средстава и метода физичког вежбања, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с нагласком на координацију, прецизност, равнотежу и брзину;
  • уводити децу у организовани систем за игру, такмичења и манифестације;
  • идентификација талената и усмеравање према постојећим спортским гранама.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА “СПОРТ У ШКОЛЕ – РАСТИ ЗДРАВО”


– Сеоске игре спортског савеза Србије –

Сеоске игре Спортског савеза Србије  су пројекат који има за циљ популаризацију сеоског спорта, окупљање житеља сеоских месних заједница како би кроз игру, такмичење и дружење пробудили дух олимпизма на селу и повећао број учесника у спорту и спортској рекреацији.

Овај пројекат је наставак активности које су се реализовале кроз организацију Олимпијских сеоских игара Шапца у периоду од 2006. до 2019. године.