Делатност

Стручна служба Спортског савеза Шабац сервисира рад спортских организација са подручја града Шапца у области:

– предлаже свој годишњи програм и годишње програме организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16), у складу са Законом о спорту, члан 138. став 5.

– рачуноводствено-књиговодствених послова

– правно-административних послова

– саветодавних услуга везано за менаџмент у спорту

– организацију школских такмичења

– организацију манифестација и пројеката у области масовног спорта

– организацију спортских такмичења

– координира активности у објекту Соколски дом