Обавештење у вези конкурса, програма рада и предлога за избор у области спорта и физичке културе за 2014. годину

Поштовани чланови,

Обавештавамо Вас да ће Град Шабац расписати јавни позив:

А) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења из поља такмичарског спорта (редовни и додатни програм) и

Б) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програм рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и осталих облика стручног удруживања

Јавни позив ће бити расписан 12. јануара 2015. године.

С’тим у вези обавештавамо Вас о следећем:
1. Конкурсна документа биће постављена од 25.12.2014.г. на сајту Градске управе и Спортског савеза Шабац,
2. У обавези сте да програм рада (образац достављамо у прилогу) попуните и исти доставите у канцеларију Савеза оверен печатом клуба и потписан од стране овлашћеног лица, до 31.12.2014.г.
3. Молимо Вас да Ваше предлоге за избор најуспешније у области спорта и физ.културе за 2014.г. доставите у канцеларију Савеза до 31.12.2014.г.

С’поштовањем,
Дејан Поповић
Ген.сек. ССШ