Обавештње клубовима и савезима и позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза Шабац

Спортски савез Шабац
Дана: 10.11.2014.

КЛУБОВИМА И САВЕЗИМА – ЧЛАНОВИМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Шабац

Предмет: ДОПИС

Поштовани,

Достављамо вам позивницу за седницу редовне Скупштине Спортског савеза Шабац, која ће бити одржана 12.12.2014.г. у 14 часова, уз подсећање да имате право, у складу са чл.30. ст.3. Статута Спортског савеза Шабац, да предложите измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине (05.12.2014.).

С поштовањем,

Председник Савеза

Вуковић Веселин, ср.

Обавештење клубовима и савезима – члановима ССШ у вези Скупштине

Спортски савез Шабац
Бр: Сл
Дана: 10.11.2014.
Предмет: Позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза Шабац

Дана 12.12.2014. г. , са почетком у 14 часова, у свечаној сали Економскотрговинске школе, биће одржана редовна Седница Скупштине Спортског савеза Шабац.

За седницу предлажем следећи


ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радних тела Скупштине:
  – радно председништво
  – верификациона комисија
  – записничар и два оверача записника
 2. Извештај верификационе комисије;
 3. Усвајање записника са претходне седнице;
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2013.;
 5. Извештај Надзорног одбора о материјално финансијском пословању за 2013. годину;
 6. Текућа питања.

У очекивању учешћа у раду седнице, срдачно Вас поздрављамо.

Председник Скупштине

Вуковић Веселин, с.р.


Прилози:

Записник са претходне седнице Скупштине Савеза
Извештај о раду
Извештај Надзорног одбора
Пуномоћје за представника Клуба (исто донети на седницу, попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Клуба)