Преглед гласања са електронске седнице Скупштине Спортског савеза Шабац – 23. децембар

Скупштина Спортског савеза Шабац одржала је електронску седницу дана 23.12.2020. године у периоду од 8 до 15 часова. Право гласа на електронској седници имало је 66 делегата – представници редовних чланова и зборова придружених и почасних и помажућих чланова и председник Савеза.


За усвајање предложеног Дневног реда гласало је укупно 56 делегата, од чега је ЗА гласало 56 делегата.

За усвајање одлуке о Извештају о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2019. годину гласало је укупно 56 делегата, од чега је ЗА гласало 56 делегата.

За усвајање одлуке о Извештају Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2019. годину гласало је укупно 56 делегата, од чега је ЗА гласало 56 делегата.

Од укупног броја пристиглих гласова сви су били важећи.

На електронској седници Скупштине, За усвајање предложеног Дневног реда, Одлуке о усвајању Извештаја о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2019. Годину и Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2019. годину, изјаснили су се следећи делегати (видети приложени фајл):