Елекронска редовна седница Скупштине Спортског савеза Шабац

Из АРХИВА – слика са прошлогодишње редовне седнцие Скупштине ССШ

У складу са одлуком Управног одбора од 03.12.2020. године о одржавању редовне седнице Скупштине Спортског савеза Шабац електронским путем, заказујем електронску седницу Скупштине Савеза дана 23.12.2020. са следећим


ДНЕВНИМ РЕДОМ

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2019.;
  3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2019. годину.

У позивници достављамо:

  • Записник са претходне седнице Скупштине Савеза
  • Извештај о раду
  • Извештај Надзорног одбора

Молим да поводом доношења одлука, везано за горе наведене тачке дневног реда, представници редовних чланова и зборова придружених и почасних и помажућих чланова Савеза доставе писмено изјашњење о свакој тачки дневног реда: за, против или уздржан, на електронску адресу Савеза sportsabac@gmail.com до среде 23.12.2020. до 14 часова.

С поштовањем,

       Председник  Савеза

      Вуковић Веселин, с.р.