Захтев за доставу предлога за доделу спортске награде за 2020. годину

Са доделе признања спортских награда за 2019. годину

Спортски савез Шабац и ове године ће проглашавати најуспешнији колектив и појединце у области спорта за 2020. годину. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац.

У вези напред изнетог, молимо да ваше евентуалне предлоге, мишљења и сугестије са образложењем за доделу највишег спортског признања доставите до 31. децембра 2020. године у Спортски савез Шабац, улица Милоша Обилића 2, други спрат Соколског дома.


Највише спортско признање се додељује за следеће категорије:

  • најуспешнији спортски колектив
  • најуспешнији спортиста
  • најуспешнија спортисткиња
  • најуспешнији млади спортиста
  • најуспешнија млада спортисткиња
  • најуспешнији спортски стручњак
  • најуспешнији спортски радник

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог за избор доставити и потврду матичног гранског савеза о тачности истих.