JAVNI POZIV radi prikupljanja predloga za finansiranje/sufinansiranje program rada sportskih udruženja iz polja takmičarskog sporta (redovni i dodatni program)

Na osnovu Zakona o sportu (”Službeni glasnik RS”, broj 24/2011 i 99/2011) i Pravilnika o finansiranju/sufinansriranju u oblasti sporta i Pravilnika o  kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca br. 06-2/2013-15 od 25.01.2013. godine

GRAD ŠABAC
raspisuje

JAVNI POZIV
radi prikupljanja predloga za finansiranje/sufinansiranje program rada sportskih udruženja iz polja takmičarskog sporta (redovni i dodatni program)

Obaveštavamo sportska udruženja (klubove) koji ispunjavaju sve uslove za finansiranje u redovnom programu predviđenim Pravilnikom o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i Pravilnikom o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca da dostave potrebnu dokumentaciju najkasnije do 15. februara 2013. godine  do 15 časova na pisarnicu Gradske uprave grada Šapca, Ul. Jevremova br.6. Dokumentacija se predaje lično na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom ”JAVNI POZIV TAKMIČARSKI SPORT”. Sportska udruženja (klubovi) iz oblasti takmičarskog sporta biće finansirani kroz redovni ili dodatni program.

REDOVNI PROGRAM

Da bi mogli koristiti finansijska sredstva iz budžeta grada Šapca u redovnom programu, sportska udruženja klubovi iz oblasti takmičarskog sporta, moraju ispuniti sledeće uslove:

1. da je sportsko udruženje ( klub) sa sedištem na teritoriji grada Šapca;

2. da je sportska grana iz koje sportsko udruženje ( klub ) potiče, uvrštena u Pravilnik o sportskim granama u Republici Srbiji Ministarstva omladine i sporta i da je ista kategorisana Pravilnikom o kriterijumima za kategorizaciju sportova Sportskog saveza Srbije;

3. da sportsko udruženje (klub) ima seniorsku selekciju (tri seniora/ke u pojedinačnim sportovima) uključenu u redovan sistem takmičenja nacionalnih granskih saveza koji su u članstvu Sportskog saveza Srbije;

4. da sportsko udruženje (klub) ima najmanje jednog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;

5. da sportsko udruženje (klub) ima najmanje jednu selekciju mlađih kategorija (10 takmičara/ki u selekciji u pojedinačnim sportovima), koja se takmiči u redovnom sistemu takmičenja nacionalnog granskog saveza.

6. da sportsko udruženje (klub) obavlja delatnost u oblasti sporta najmanje tri godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA EKIPNI SPORT

1. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije.

2. Potvrda nacionalnog granskog saveza:

 • da je savez član Sportskog saveza Srbije.

 • o ostvarenom plasmanu seniorske ekipe u redovnom sistemu takmičenja nacionalanog granskog saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i rangu takmičenja u kojem se seniorska ekipa trenutno takmiči i ukupnom broju nivoa (stepeni) takmičenja u toj sportskoj grani i broju ekipa koje učestvuju u navedenom rangu takmičenja.

 • o plasmanu za mlađe selekcije (mlađi pioniri, pioniri, kadeti i juniori) na prvenstvu Srbije

 • o plasmanu svih selekcija kluba u Kupu u prethodnoj takmičarskog sezoni za kategorije koje su bile u sistemu takmičenja.

 • o plasmanu svih selekcija kluba na Svetskom i Evropskom prvenstvu, Kupu ili ligi koji se nalaze u redovnom sistemu takmičenja Svetske i Evropske federacije.

 • o ostvarenom plasmanu u prošlosti na međunarodnim takmičenjima Svetsko i Evropsko prvenstvo, liga ili kup u okviru klupskog nastupa.

3. Potvrda sportskog udruženja/kluba:

 • Potvrda kluba da klub ima selekcije koje nisu u sistemu takmičenja. Potvrda kluba o broju angažovanih stručnih lica/trenera i overene kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera. Potvrda o datumu i godini osnivanja kluba – tradicija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POJEDINAČNI SPORT

1. Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije.

2. Potvrde nacionalnog granskog saveza:

 • da je savez član Sportskog saveza Srbije.

 • da klub ima tri seniora u redovnom sistemu takmičenja nacionalanog granskog saveza za proteklu takmičarsku sezonu.

 • o broju osvojenih medalja (ostvarenom plasmanu) na prvenstvu Srbije u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i potvrda o broju takmičara ili posada koji su učestvovali u disciplini-kategoriji u kojoj su takmičari/posade osvojili medalje.

 • o broju osvojenih medalja (ostvarenom plasmanu) na Kupu Srbije u prethodnoj takmičarskoj sezoni kao i potvrda o broju takmičara ili posada koje su učestvovale u disciplini-kategoriji kojoj je takmičara/posada osvojio medalju.

 • o ostvarenom plasmanu takmičara u okviru klupskog nastupa na međunarodnom takmičenju koje se nalazi u kalendaru takmičenja Evropske i Svetske federacije u prethodnoj takmičarskoj sezoni

 • o broju takmičara u mlađim kategorijama (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) koji su učestvovali u sistemu takmičenja nacionalnog granskog saveza u prethodnoj takmičarskoj sezoni.

3. Potvrda kluba:

 • o broju takmičara u mlađim kategorijama (mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori) koji nisu u sistemu takmičenja u prethodnoj takmičarskoj sezoni Potvrda kluba o broju angažovanih stručnih lica/trenera i overene kopije diploma angažovanih stručnih lica/trenera. Potvrda o datumu i godini osnivanja kluba – tradicija.

Radi pojednostavljenja i standardizacije dostavljanja podataka molimo Vas da koristite postavljene obrasce. Dokumenta čitko popuniti.

Dokumenta za preuzimanje:

Potvrda nacionalnog granskog saveza za ekipni sport

Potvrda nacionalnog granskog saveza za pojedinačni sport

Potvrda kluba

DODATNI PROGRAM

Klubovi koji ne ispunjavaju navedene uslove za finansiranje u redovnom programu mogu biti finansirani kroz dodatni program. Za finansiranje kroz dodatni program klubovi treba da dostave sledeća dokumenta najkasnije do 15. februara 2013. godine do 15 časova na pisarnicu Gradske uprave grada Šapca, Ul. Jevremova br.6 u zatvorenoj koverti sa naznakom ”JAVNI POZIV TAKMIČARSKI PROGRAM”:

1. Potvrda nacionalnog granskog saveza o postignutim rezultatima u prethodnoj takmičarskoj sezoni – original overen i potpisan od strane ovlašćenog lica nacionalnog granskog saveza – slobodna forma

2. Potvrda kluba o članstvu (struktura organizacije-organi upravljanja i takmičari) – original overen i potpisan od strane ovlašćenog lica kluba – slobodna forma

3. Kopija rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije

4. Obrazac – Zahtev za finansiranje sportskog udruženja (kluba) kroz dodatni program

Radi pojednostavljenja i standardizacije dostavljanja podataka molimo Vas da koristite postavljene obrasce. Dokumenta čitko popuniti.

Dokumenta za preuzimanje:

Zahtev za finansiranje sportskog udruženja (kluba) kroz dodatni program

Na osnovu utvrđenih merila i kriterijuma Komisija za takmičarski sport predlaže programe koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta grada Šapca u 2013.godini.

Merila i kriterijumi za izbor programa koji se finansiraju iz budžeta grada Šapca u 2013. godini određeni su Pravilnikom o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta grada Šapca.

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sportska udruženja klubovi sa teritorije grada Šapca.

Formulari za učešće u javnom pozivu, mogu biti preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji grada Šapca (www.sabac.org).

Materijal koji je predat na javni poziv se ne vraća.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni za zvaničnoj Internet prezentaciji grada Šapca (www.sabac.org).

Dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Šapca, Ul. Jevremova br.6 odeljenje za društvene delatnosti, Ivan Đosić, stručni saradnik za sport i u Sportskom savezu Šabac, Cara Dušana br. 1.

Napomena: Fudbalski klubovi sa teritorije grada Šapca za učešće u javnom pozivu mogu preuzeti dokumentaciju u Fudbalskom savezu Šabac, Cara Dušana br.1, TC Trijumf treći sprat, Šabac. Sportska udruženja (klubovi) koji ne dostave blagovremeno podatke neophodne za bodovanje i kategorizaciju, neće biti vrednovani u postupku. U slučaju da Komisija za takmičarski sport utvrdi da sadržaj dostavljene dokumentacije nije validan i verodostojan, sportsko udruženje neće biti kategorisano u vremenskom periodu od tri godine.