Обавештење спортским организацијама, клубовима члановима Спортског савеза Шабац

Поштовани чланови,

Пререгистрација спортских организација код АПР-а је завршена 12.04.2012. године. Позивамо Вас да канцеларији Спортског савеза Шабац, најкасније 15. јануара доставите:

– Копију Решења о пререгистрацији
– Попуњен упитник за Књигу чланова који можете преузети овде – (упитник попунити на рачунару, оверити печатом са потписом овлашћеног лица)

Тражене документе можете доставити канцеларији Савеза сваког радног дана од 8-14 сати.