Одржана редовна седница Скупштине ССШ

Редовна седница Скупштина Спортског савеза Шабац – 25. децембар

Уз присуство 52 делегата, јуче је у Центру за стручно усавршавање одржана редовна седница Скупштине Спортског савеза Шабац. Седници, која је иначе била отвореног карактера, присуствовали су и представници Града као и локалних медија. Поред сумирања утисака и спортских успеха у години на истеку, главне тачке дневног реда тицале су се годишњег и финансијског извештаја Савеза за 2017. годину.

Прилог РТВ “Ас” са Скупштине

Материјал за редовну седницу Скупштине ССШ


ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

  • радно председништво
  • верификациона комисија
  • записничар и два оверача записника

Радно председништво и записничар Скупштине

2. Извештај верификационе комисије;

Председник верификационе комисије Тања Илић извештава Скупштину о броју делегата. 

3. Усвајање записника са претходне седнице;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза и Стручне службе Савеза 2017. годину;

Известилац годишњег извештаја Савеза за 2017. годину био је генерални секретар Дејан Поповић

5. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2017. годину;

Известилац финансијског извештаја Савеза за 2017. годину био је председник НО Сретен Радовановић

6. Текућа питања.