Материјал за редовну седницу Скупштине ССШ

Слика са последње Скупштине ССШ – 02.06.2017.

Редовна седница Скупштина Спортског савеза Шабац одржаће се 25. децембра, са почетком од 13 часова у свечаној сали Центра за стручно усавршавање Шабац. Дневни ред, као и материјал за Скупштину можете видети у наставку.


ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

  • радно председништво
  • верификациона комисија
  • записничар и два оверача записника

2. Извештај верификационе комисије;

3. Усвајање записника са претходне седнице;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савеза и Стручне службе Савеза 2017. годину;

5. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2017. годину;

6. Текућа питања.


Финансијски извештај 2017.

Извештај о раду 2017.

Записник НО од 19.06.2018.

Записник са седнице Скупштина савеза од 02.06.2017

Пуномоћје