ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Управни одбор Спортског савеза Шабац, на основу Правилника о спортским наградама, донео је одлуку о додели Спортске награде за 2022. годину, у виду највишег спортског признања, специјаног признања, посебног признања и постхумног признања.

Највише спортско признање за 2022. годину додељено је у седам категорија:

 1. Најуспешнијем спортском колективу – Рукометном клубу „Металопластика“
 2. Најуспешнијем спортисти – Бранку Лагунџићу (Кајак клуб „Зорка“)
 3. Најуспешнијој спортисткињи – Милици Познановић (Атлетски клуб „АШК-Темпо“)
 4. Најуспешнијем младом спортистисти – Жарку Крајишнику(Теквондо клуб „Шабац“) и Митру Марашу (Ватерполо клуб „Шабац“)
 5. Најуспешнијој младој спортисткињи – Јани Лукић (Теквондо клуб „Летњиковац“)
 6. Најуспешнијем спортском стручњаку – Немањи Личанину (Ватерполо клуб“ Шабац“)
 7. Најуспешнијем спортском раднику – Слободану Ђенадићу (Кајак клуб „Зорка“)

Специјална и посебна признања додељена су спортистима за остварене спортске резултате  у 2022. години, спортским радницима поводом јубилија-година проведених у спорту и појединцима за допринос у реализацији програмских активности Савеза.

Постхумна признања додељена су бившим спортистима и  спортским радницима, који су преминули током 2022 . године.

Свечаност поводом доделе Спортске награде организоваће се у уторак 14.02.2023., у сали Соколског дома, улица Милоша Обилића бр. 2. са почетком у 12 часова.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „БУДИ ЗДРАВА – ВЕЖБАЈ СА НАМА“

Спортски савез Шабац биће партнер Спортског савеза Србије у реализацији пројекта „Буди здрава-Вежбај са нама“ и у наредној 2023. години. Пројекат  је намењен бесплатној рекреацији жена и током ове календарске  године реализује се у 30 градова и општина на територији Републике Србије.

Овај пројекат започео је бесплатним едуковањем тренера, који су прошли кроз програм стручног оспособљавања на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду и стекли звање оператвни тренер фитнеса. Они  спроводе реализацију програма у току 50 недеља, једном у току недеље (по тренеру).

Пројекат на територији града Шапца реализују Тања Пајтић и Милан Вујасин,  у сали   Соколског дома сваког уторка и четвртка, у временском интервалу од 18 до 19 часа.

Позивамо све заинтерсоване кандидате за бесплатну едукацију и стицање звања оперативни тренер фитнеса, уз обавезу да након завршетка едукације спроводе реализацију програма у току 50 недеља, једном у току недеље (по тренеру). да се јаве на телефон Савеза 066/349-974 свакога радног дана од 08 до 15 часова. Рок за пријаву је 30.12.2022.

Број кандидата чије школовање финансира Спортски савез Србије је ограничен. За реализацију пројекта на територији града Шапца потребна су два реализатора.

Едукација траје месец дана, а о терминима кандидати ће бити накнадно обавештени.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ

Управни одбор Спортског савеза Шабац, на основу Правилника о спортским наградама, донеће  одлуку о додели Спортске награде за 2022. годину, у виду највишег спортског признања.

Највише спортско признање се додељују за следеће категорије :

– најуспешнији спортски колектив

– најуспешнији спортиста

– најуспешнија спортисткиња

– најуспешнији млади спортиста

– најуспешнија млада спортисткиња

– најуспешнији спортски стручњак

– најуспешнији спортски радник

Право предлагања за доделу највишег спортског признање имају правна и физичка лица са територије града Шапца.

За највише спортско признање могу бити предлагани спортске организације са територије града Шапца и појединци – чланови спортске организације.

Предлози документовани образложењем достављају се Спортском савезу Шабац у писaној форми, до 31.12. текуће године.  Пријаве које су послате после овог рока неће се узимати у обзир.

У вези напред изнетог, молимо да ваше евентуалне предлоге са образложењем за доделу највишег спортског признања, доставите до 31. децембра 2022. године у Спортски савез Шабац, улица Милоша Обилића бр. 2, Соколски дом (канцеларија број 3), свакога радног дана од 08 до 14 часова.

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог  доставити и потврду надлежног националног гранског савеза о тачности истих.

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ШАПЦА О ФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу,   у 2023. години  оствариваће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма спортских организација (члан 137. и члан 138.  Закона о спорту).

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

Носилац програма мора да испуни  услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и услове и критеријуме из члана 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу, бр. 110-222/2016-15.

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца подноси Спортски савез Шабац.

Све спортске организације са територије града Шапца треба да доставе предлоге својих годишњих програма за 2023. годину Спортском савезу Шабац.

Годишњи програм извршава се по динамици предвиђеној Програмским календаром (члан 21. Правилник), а на основу Јавног обавештења.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас о следећем:

 1. Рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме је 20.09.2022.;
 2. Предлози годишњих програма подносе се одвојено за сваку од области предвиђене за финансирање годишњих програма Законом о спорту (члан 137. став 1.);
 3. Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби града Шапца, Спортског савеза Шабац и на интернет сајту града Шапца и Спортског савеза Шабац;
 4. Пратећа документација састоји се од следећих докумената:
 • Пропратно писмо (образац доступан на интернет сајту Савеза);
 • Изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став. Закона о спорту (образац доступан на интернет сајту Савеза);
 • Копија решења о регистрацији организације;
 • Копија решења о додели ПИБ-а (ако Пиб није садржан у решењу о регистрацији);
 • Извештај о раду и финансијски извештај –структура прихода и расхода за 2021. годину.
 1. Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени електронски и достављени препорученом поштом, куриром или лично на адресу Спотског савеза Шабац, улица Милоша Обилића бр. 2, Соколски дом II спрат;
 2. Образац предлога програма мора бити достављена у три примерка, а пратећа у једном примерку, у једној запечаћеној коверти. Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:
 • Назив носиоца предлога
 • Адресу носиоца предлога
 • Назив програма
 • Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

НАПОМЕНА:   Упутсво за попуњавање апликационих формулара можете видети на интернет страници Спортског савеза Шабац, на адреси uputsva.sportsabac.org.rs.

Све потребне информације можете добити у:

 1. Одењењу за друштвене делатности – сарадник за послове спорта Иван Ћосић тел. 364-119
 2. Стручној служби Спортског савеза Шабац тел. 066/ 349-974