Дан изазова, Шабац – 27. мај

Спортски савез Шабац је у сарадњи са Градском управом учествовао у реализацији међународне манифестације “Дан изазова”, одржана 27. маја. Суштина ове манифестације је у укључењу што већег становника пријављених градова и општина у било који спорт, игру и физичку активност у трајању од најмање 15 минута непрекидно. У програмским активностима које се трајале од 7 до 20 часова учествовали су: припадници Војске Србије у шабачкој касарни, деца из Предшколске установе „Наше дете“, ученици основних и средњих школа, корисници Герентолошког центра „Шабац“ и чланови спортских организација чланица Спортског савеза Шабац.  Укупно је учествовало 10399 становника са подручја града, од тога 4685 су биле жена, а мушкараца 5714.