ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Управни одбор Спортског савеза Шабац, на основу Правилника о спортским наградама, донеће  одлуку о додели Спортске награде за 2023. годину, у виду највишег спортског признања.

Највише спортско признање се додељују за следеће категорије :

                    – најуспешнији спортски колектив

                    – најуспешнији спортиста

                    – најуспешнија спортисткиња

                    – најуспешнији млади спортиста

                    – најуспешнија млада спортисткиња

                    – најуспешнији спортски стручњак

                    – најуспешнији спортски радник

Право предлагања за доделу највишег спортског признање имају правна и физичка лица са територије града Шапца.

За највише спортско признање могу бити предлагани спортске организације са територије града Шапца и појединци – чланови спортске организације.

Предлози документовани образложењем достављају се Спортском савезу Шабац у писaној форми, до 31.12. текуће године.  Пријаве које су послате после овог рока неће се узимати у обзир.

                        У вези напред изнетог, молимо да ваше евентуалне предлоге са образложењем за доделу највишег спортског признања, доставите до 31. децембра 2023. године у Спортски савез Шабац, улица Милоша Обилића бр. 2, Соколски дом (канцеларија број 3), свакога радног дана од 08 до 14 часова.

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог  доставити и потврду надлежног националног гранског савеза о тачности истих.