Позив за достављање предлога за избор спортисте 2013. године

СПОРТСКИ САВЕЗ
Дана : 05. 12. 2013.г.
Ш А Б А Ц

ПРЕДМЕТ : Захтев за доставу предлога за проглашење спортисте године у 2013. години

Спортски савез Шабац и ове године ће проглашавати најуспешније колективе и појединце у физичкој култури и спорту за 2013. годину. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац.

У вези напред изнетог молимо, да ваше евентуалне предлоге, мишљења и сугестије са образложењем за доделу поменуте награде доставите до 31. децембра 2013. године у Спортски савез Шабац, улица Цара Душана бр. 3, ПЦ “Тријумф” трећи спрат.

Награде се додељују за следеце категорије :
– најуспешнији спортски колектив
– најуспешнији спортиста
– најуспешнија спортисткиња
– најуспешнији млади спортиста
– најуспешнија млада спортисткиња
– најуспешнији спортски стручњак
– најуспешнији спортски радник

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог за избор доставити и потврду матичног гранског савеза о тачности истих.

С е к р е т а р,
Поповић Дејан, с.р.