Допис Спортског савеза Србије у вези слања евиденционих пријава МОС-у

sportski savez srbije obavetenje u vezi slanja evidencione prijave MOSu-page-001

Поштовани чланови,

Погледајте допис који смо добили од Спортског савеза Србије, а у вези са слањем евиденционих пријава МОС-у.

Напомињемо клубовима члановима Спортског савеза Шабац, који су испунили своју законску обавезу, да је правник Савеза послала МОС-у списак клубова чланова савеза, са захтевом за издавање потврда о примљеним евиденционим пријавама, и очекујемо повратну информацију.

Уколико МОС нема потврде о пријему пријава за неке чланове Савеза исти ће бити у обавези да пријаву поново пошаљу.

Сви клубови чланови Савеза који нису поднели евиденционе пријаве дужни су да исту поднесу како не би били брисани из регистра.

С’поштовањем,
Поповић Дејан, с.р.
Генерални секретар