Подношење извештаја о одобреним и реализованим програмима

У складу са Законом о спорту и Правилником о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (Правилник Министарства омладине и спорта):


а) организације којима су одобрени програми, а за чију су реализацију одобрена средства јединице локалне самоуправе, у обавези су да поднесу Извештај о одобреним програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Републике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или од стране јавних предузећа, Министарству омладине и спорта, образац  бр. 5 – у прилогу. Организације у области спорта подносе извештај у року од 30 дана од дана закључења уговора о реализацији одређеног програма у области спорта.

б) организације које су реализовале програме, а за чију су реализацију одобрена средства јединице локалне самоуправе, у обавези су да поднесу Извештај о реализованим програмима и пројектима који се финансирају из јавних прихода Републике Србије, Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или од стране јавних предузећа, Министарству омладине и спорта, образац бр. 6 – у прилогу. Организације у области спорта подносе извештај  у року од 30 дана од дана подношења завршног извештаја о реализацији програма.

– Извештаји се шаљу препорученом пошиљком на адресу:

Министарство омладине и спорта

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“)

11070 Нови Београд

Сектор за спорт

– Обележавање коверте:

Назив спортске огранизације

Предмет: Извештај о реализованом – одобреном програму

За више информација, Стручна служба Спортског савеза Шабац стоји вам на располагању – 066/349-974 и 015/349-974.