Редовна Седница Скупштине заказана за 24. децембар

У уторак, 24. децембра са почетком у 13 часова, у свечаној сали Центра за стручно усавршавање, адреса Николе Тесле 1/А, насеље Летњиковац, одржаће се редовна Седница Скупштине Спортског савеза Шабац. Предложени дневни ред, као и материјал за Скупштину можете погледати и преузети у оквиру ове објаве.


ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

  • радно председништво
  • верификациона комисија
  • записничар и два оверача записника

2. Извештај верификационе комисије;

3. Усвајање записника са претходне седнице;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду органа Савеза и Стручне службе Савеза за 2018.;

5. Извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Савеза за 2018. годину;

6. Текућа питања.