Достављање предлога за спортска признања

Највиша признања додељују се у седам категорија

Наредна додела признања Спортског савеза Шабац биће четрдесета по реду. Позив за достављање евентуалних предлога отворен је све до 31. децембра текуће године. Предлоге је неопходно доставити у канцеларије Савеза, које се налазе у улици Цара Душана бр. 1, трећи спрат ПЦ “Тријумф”. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац. Највише спортско признање се додељују за следеће категорије:


  • најуспешнији спортски колектив
  • најуспешнији спортиста
  • најуспешнија спортисткиња
  • најуспешнији млади спортиста
  • најуспешнија млада спортисткиња
  • најуспешнији спортски стручњак
  • најуспешнији спортски радник

НАПОМЕНА: За остварене резултате у борилачким спортовима и атлетици, обавезно је уз предлог  за избор доставити и потврду матичног гранског савеза о тачности истих.