ПОЗИВНИЦА ЗА СЕДНИЦУ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Спортски савез Шабац
Дана: 15.05.2013.

Предмет: ПОЗИВНИЦА ЗА СЕДНИЦУ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Дана 21.06.2013.г са почетком у 13.00 часова, у свечаној сали Економско-трговинске школе у Шапцу, биће одржана Изборна седница Скупштине Спортског савеза Шабац.


За Изборну седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радних тела Скупштине:

 • Радног председништва,

 • Верификационе комисије,

 • Записничара и два оверача записника;

 1. Извештај верификационе комисије;

 2. Усвајање Пословника о раду Скупштине Спортског савеза Шабац;

 3. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине од 20.03.2013.г.;

 4. Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању ССШ за 2012.г.;

 5. Избор Председника Савеза;

 6. Избор чланова УО Савеза;

 7. Избор чланова НО Савеза;

 8. Избор Генералног секретара Савеза;

 9. Текућа питања.

Молим да се одазовете заказаној Седници и узмете учешће у раду исте.

Прилози:

– Записник са претходне седнице Скупштине Савеза

Председник Скупштине:

Вуковић Веселин, ср.

Прилози су достављени у писаној форми клубовима, савезима и спортским организацијама.