Састанак руководиоца такмичења 14. ОСИШ – Поцерски Причиновић 2019.

Састанак је одржан у згради ГУ Шабац

Припреме за организацију 14. Олимпијских сеоских игара Шапца настављају да се одржавају по устаљеном плану. Данас, првог дана августа, одржан је састанак са техничким лицима, односно руководиоцима спортских дисциплина. Обзиром да већина руководилаца учествује у Играма дужи низ година, теме састанака су им добро познате: Програм и динамика Игара, неопходни реквизити, Пропозиције и Правилник такмичења, који ће у наредном периоду бити ажурирани са ситним корекцијама, а затим и објављени на нашем сајту. Осим тога, део дискусије био је усмерен на анализи дешавања са претходних Игара, у циљу отклањања евентуалних недостатака и грешака.