Позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза

Дана 20.03.2013. г. , са почетком у 14 часова, у свечаној сали Економско трговинске школе, биће одржана редовна Седница Скупштине Спортског савеза Шабац.

За седницу предлажем следећи:


ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду УО и Стручне службе Савеза између две седнице;
  3. Извештај Надзорног одбора о материјално финансијском пословању за 2011. годину;
  4. Одлука о расписивању избора за делегате у Скупштину Свеза и принципу делегирања од стране чланова Савеза;
  5. Свечани део – додела признања најуспешнијим у области спорта и физичке културе за 2012. годину.

У очекивању учешћа у раду седнице, срдачно Вас поздрављамо.

Председник Скупштине
Вуковић Веселин, с.р.

Прилози:

Записник са претходне седнице Скупштине Савеза
Извештај о раду
Извештај Надзорног одбора
Пуномоћје за представника Клуба (исто донети на седницу, попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Клуба)