Првенство града и округа у пливању – 26. септембар

Непосредно пред почетак такмичења

Пливање је у среду, по четврти пут узастопно, започело нов циклус школских такмичења. Кад се подвуче црта, број ученика који се нашао на Градском базену у Шапцу тога дана достигао је 337, иако је број извршених пријава био преко 400. Обзиром да је прошле године забележен наступ 190 ученика, јасно је да се пливање као спорт високо котира и налази у експанзији.

Према пропозицијама Савеза за школски спорт Србије, сви првопласирани такмичари са Првенства града и округа, остварили су директан пласман на школско Првенство Србије, планирано за 5. децембар у Крагујевцу. Пријаву ученика и превоз на такмичење обезбеђује Спортски савез Шабац, док се за поседовање исправне спортске легитимације, односно спортске књижице, старају школе, а које се могу наручити на сајту Савеза за школски спорт Србије.

  • Право учешћа на такмичењима имају сви редовни ученици и ученице основних и средњих школа, који су то право остварили према општим и посебним одредбама Правилника о организацији школских спортских такмичења. Статус редовног ученика доказује се овереном “Спортском књижицом” Савеза, са фотографијом ученика, која мора бити оверена печатом школе и потписом директора. У складу са Законом о спорту, члан 143. став 7. и Правилником о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовања на спортским такмичењима (“Сл. Гласник РС”, бр. 15/2012), сви такмичари морају имати лекарски преглед уписан у Спортску књижицу, који не сме бити старији од 6 месеци, што се доказује печатом и потписом лекара надлежне здравствене установе.

Прилог РТВ “Шабац”

Прилог РТВ “Ас”

Све резултате са такмичења можете пронаћи на:

Првенство града и округа у пливању – РЕЗУЛТАТИ