Редовна изборна Скупштина ССШ – 2. јун, 2017. године

Редовна изборна Скупштина Спортског савеза Шабац, одржана је у петак, 2. јуна, у Центру за стручно усавршавање. Обзиром да је Скупштина и овога пута била јавна, њој су присуствовали и челници Града, као и представници локалних медија. Први део Скупштине протекао је у редовном заседању, да би се након тога приступило и изборном делу. Нов мандат на месту председника Савеза – а пети по реду, добио је Веселин Вуковић.

На његов предлог, наредне четири године, Управни одбор чиниће: , Душко Бојић, Борко Антонић, Горан Петровић, Бранимир Адамовић, Марко ПановићМирослав ПоповићЖивослав ЈокићИван Ћосић и наравно, сам председник, Веселин Вуковић.

Мандат претходног Надзорног одбора је истекао, па су за наредни период предложени и изабрани: Милан СимоновићЛепа Слобода и Сретен Радовановић.

Десето питање Дневног реда тицало се одабира генералног секретара Савеза. Поново на предлог новоизабраног председника, предложен је и изабран, Дејан Поповић, такође по пети пут.

Дневни ред:

 1. Избор радних тела Скупштине:
  • Радног председништва,
  • Верификационе комисије,
  • Записничара и два оверача записника.
 2. Извештај верификационе комисије;
 3. Усвајање Пословника о раду Скупштине Спортског савеза Шабац;
 4. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине од 08.12.2016. г.;
 5. Извештаја о раду органа и Стручне службе Савеза за 2016. годину – ВИДЕО ПРИКАЗ;
 6. Извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању ССШ за 2016. годину;
 7. Избор председника Савеза;
 8. Избор чланова УО Савеза;
 9. Избор чланова НО Савеза;
 10. Избор генералног секретара Савеза;
 11. Текућа питања.

Прилог Радио-телевизије “Ас” са Скупштине

Прилог Радио-телевизије “Шабац”