Обавештење о усклађивању финансијског плана и програмских активности

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бр: 020-24-2/2017-15
Датум: 10.3.2017.
Шабац

Предмет: Обавештење спортским клубовима и удружењима

Поштовани,

Обавештавамо вас да по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу, број 110-222/2016-15 (члан 32, став 4), ускладите финансијски план и програм и план реализације програмских активности клуба-удружења, са висином додељених средстава (Одлука о финансирању/суфинансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу, број 020-24/2017-15), и да исте доставите на јединствени шалтер Градске управе града Шапца до 17.3.2017. године.

С‘поштовањем,

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић

Обавештење можете преузети овде