Контакт

Адреса: Цара Душана 1/3, 15000 Шабац
Телефон/Фаx: 015/349-974 и 066/349-974
Телефон (рачуноводство): 015/348-428
Имејл адреса: ssavez@mts.rs и sportsabac@gmail.com

ПИБ: 100112405
Матични број: 07296266
Број рачуна у банци: 205-13205-49 , Комерцијална Банка
Шифра делатности: 9319