Чланови

Поштовани будући чланови Спортског савез Шабац,

Уколико сте заинтерсовани да постанете члан Спортског савеза Шабац молимо Вас да уредно попуните следећу документацију и доставите је лично или поштом на адресу савеза:

1. Захтев за пријем у чланство (ово је пример, направите измене са Вашим подацима)
2. Упитник за делегата
3. Изјава
4. Упитник за чланове савеза

Сва документа морају бити читко попуњена, оверена печатом клуба и потписана о стране овлашћеног лица за заступање. Поред горе наведене документације потребно је доставити копију решења Агенције за Привредне Регистре Републике Србије Вашег спортског удружења (по окончаном процесу пререгистрације или нове регистрације) и копију статута.

Приступањем у чланство Спортског савеза Шабац стичете право учествовања у раду Скупштине Спортског савеза Шабац као и осталих активности савеза.

Инструкције: Постављена документа могу се гледати и преузимати, документ можете преузети тако што по отварању линка документа из падајућег менија (горе лево) ДАТОТЕКА изаберете ПРЕУЗМИ или ПРЕУЗМИ КАО (одаберите одговарајући формат датотеке, препоручујемо WОРД/ЕXЦЕЛ формат).

Евиденцију спортских удружења који су у чланству Спортског савеза Шабац можете погледати овде .