Делатност

Стручна служба Спортског савеза Шабац сервисира рад спортских организација са подручја града Шапца у области:

– предлаже свој годишњи програм и годишње програме организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16), у складу са Законом о спорту, члан 138. став 5.

– рачуноводствено-књиговодствених послова

– правно-административних послова

– саветодавних услуга везано за менаџмент у спорту

– организацију школских такмичења

– организацију манифестација и пројеката у области масовног спорта

– организацију спортских такмичења


Програми у 2019. години који се финансирају из буџета Града –


Годишње пословање Стручне службе Савеза

Вођење рачуноводствено књиговодствених послова за преко четрдесет спортских организација, пружање свих врста правно-административне помоћи члановима Савеза, обављање послова везаних за предлагање годишњих програма спортских организација за финансирање из буџета града.


Школски спорт – градска, окружна и међуокружна такмичења

Организација школских такмичења у 11 спортова, као и Мале олимпијске игре, који су предвиђени наставним планом и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Спорт у школе – Расти здраво 

Програм “Спорт у школе – Расти здраво” је бесплатан за све полазнике и по томе је јединствен у Србији. Градска управа града Шапца у сарадњи са Спортским савезом Шапца и Удружењем педагога физичке културе у школској 2018/19. години, девету годину за редом, реализује програм намењен деци узраста од седам до десет година којим је организовано бесплатно стручно вођење физичких активности у свим школама. Покровитељ програма у школској 2018/19. години поред Градске управе је и Савез за школски спорт Србије.

Циљеви програма су:

  • да се задовољи потреба деце за кретањем,
  • да се створе услови за дечију игру
  • да се подстиче хармонични интегрални развој деце,
  • да се изгради навика за свакодневним физичким вежбањем,
  • да се развија и унапређује здравствена култура ради очувања здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог начина живота
  • да се развијају и унапређују моторичке и функционалне способности.

Задаци програма су:

  • задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром и кретањем;
  • применом различитих средстава и метода физичког вежбања, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с нагласком на координацију, прецизност, равнотежу и брзину;
  • уводити децу у организовани систем за игру, такмичења и манифестације;
  • идентификација талената и усмеравање према постојећим спортским гранама.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА “СПОРТ У ШКОЛЕ – РАСТИ ЗДРАВО”


– Финална трка 29. Кроса РТС-а 

Десети пут ће се једна од трка завршне серије Кроса РТС-а наћи у Шапцу. Организатор Финалне трке у Шапцу, а у оквиру 29. серије Кроса РТС-а је Спортски савез Шабац у сарадњи са Атлетским клубом “АШК-ТЕМПО”, Удружењем педагога физичке културе Шабац и бројним другим установама и јавним предузећима, а под покровитељством Града Шапца.


– 14. Олимпијске сеоске игре Шапца

Организација 14. Олимпијских сеоских игара Шапца, које ће се крајем августа одржати у Поцерском Причиновићу.

Прве Олимпијске сеоске игре Шапца новијег датума, одржане су 26. августа 2006. године у Петловачи. Тада је на програму било 11 дисциплина, док данас тај број износи 14. Пре поновног успостављања ОСИШ-а, последње такмичење одржано је у Шапцу 1988. године.

Данас, ОСИШ је пројекат који има за циљ популаризацију сеоског спорта, окупљања житеља сеоских месних заједница како би кроз игру, такмичење и дружење пробудили дух олимпизма на селу и повећао број учесника у спорту и спортској рекреацији.

Организатор је Спортски савез Шабац, суорганизатор је сеоска месна заједница, која је уједно и домаћин ОСИШ-а, док је покровитељ Град Шабац.