Делатност

Стручна служба Спортског савеза Шабац сервисира рад спортских организација са подручја града Шапца у области: – предлаже свој годишњи програм и годишње програме организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе из члана 137. став 1. тач. 1), 2), … Continue reading Делатност