Програми

– Програми у 2020. години који се финансирају из буџета Града – – Годишње пословање Стручне службе Савеза – Вођење рачуноводствено књиговодствених послова за преко четрдесет спортских организација, пружање свих врста правно-административне помоћи члановима Савеза, обављање послова везаних за предлагање годишњих програма спортских организација за … Continue reading Програми