Усаглашавање годишњих програма са одобреним средствима

Обавештавамо све спортске организације са територије града Шапца које су потписале са градом уговор о финансирању и суфинансирању годишњих програма за 2020. годину, да су у обавези да коригују своје годишње програме у складу са одобреним средствима.

Уколико је одобрен износ уговором умањен у односу на ваша планирана средства која сте предали у годишњем програму за 2020. годину, потребно је програмске активности кориговати са одобреним средствима (умањити трошкове у позицијама финансијског плана или за исте обезбедити финансијска средства из сопствених средстава – спонзори, донатори).


Continue reading

Обавештење о усклађивању финансијског плана и програмских активности

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бр: 020-24-2/2017-15
Датум: 10.3.2017.
Шабац

Предмет: Обавештење спортским клубовима и удружењима

Continue reading