Позив за Скупштину Спортског савеза Шабац

Поштовани чланови,

Позивамо Вас да присуствујете Скупштини Спортског савеза Шабац, која ће бити одржана 11. децембра 2015.г. са почетком у 13 часова, у Центру за стручно усавршавање, Николе Тесле бб, насеље Летњиковац.

Материјал за Скупштину можете преузети у канцеларији Савеза сваким радним даном од 8 до 14 часова.

Позивница за Скупштину
Пуномоћје

Обавештење члановима
Извештај о раду 2014.г.
Финансијски извештај 2014.г.

Срдачно,
Дејан Поповић
Ген.сек.ССШ

Обавештње клубовима и савезима и позивница за редовну Седницу Скупштине Спортског савеза Шабац

Спортски савез Шабац
Дана: 10.11.2014.

КЛУБОВИМА И САВЕЗИМА – ЧЛАНОВИМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Шабац

Предмет: ДОПИС

Поштовани,

Достављамо вам позивницу за седницу редовне Скупштине Спортског савеза Шабац, која ће бити одржана 12.12.2014.г. у 14 часова, уз подсећање да имате право, у складу са чл.30. ст.3. Статута Спортског савеза Шабац, да предложите измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине (05.12.2014.).

С поштовањем,

Председник Савеза

Вуковић Веселин, ср.

Continue reading