Обавештење о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима

У складу са Законом о спорту и Правилником о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (Правилник Министарства омладине и спорта):

Continue reading

Обавештење – нови Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза

Обавештавамо вас да је Министарство омладине и спорта Републике Србије донело Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза (Сл. гласник РС, бр. 8/2018.).

Правилник и обрасце можете преузети испод овог текста, прилагодити их свакој спортској организацији и попунити.

Continue reading

Достављање предлога за проглашење најбољих у 2017. години!

Са овогодишње доделе признања

Спортски савез Шабац и ове године ће проглашавати најуспешније колективе и појединце у физичкој култури и спорту за 2017. годину. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац. Continue reading

Обавештење у вези периодичног полугодишњег извештаја

ЧЛАНОВИМА СПОРТСКОГ САВЕЗА ШАБАЦ

Поштовани,

Обавештавамо све чланове Савеза којима су одобрена средства из буџета града за реализацију годишњих програма за 2017., да су у обавези (Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу чл. 34. ст. 1., 2. и 3.), да доставе периодични полугодишњи извештај до 30. јуна текуће године Градском већу града Шапца.
Continue reading

Обавештење о усклађивању финансијског плана и програмских активности

Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бр: 020-24-2/2017-15
Датум: 10.3.2017.
Шабац

Предмет: Обавештење спортским клубовима и удружењима

Continue reading

Захтев за доставу предлога за проглашење спортисте године у 2016. години

Спортски савез Шабац и ове године ће проглашавати најуспешније колективе и појединце у физичкој култури и спорту за 2016. годину. Проглашење ће се извршити у складу са Правилником о спортским наградама Спортског савеза Шабац. Continue reading