Обавезно годишње извештавање за 2020. годину

Обавештавамо све спортске организације којима су одобрена средства из буџета града за реализацију годишњих и посебних програма за 2020., да су у обавези (Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу чл. 34.), да доставе годишњи извештај до 11 јануара 2021. Градском већу града Шапца.


Continue reading

Одржана XV седница Управног одбора ССШ

У сали за састанке Соколског дома данас је одржана 15. седница Управног одбора Савеза на чијем дневном реду се налазило девет тачака. У оптицају су биле важне тачке попут финансијског и извештаја о раду за 2019. годину, разматрање и доношење одлуке о програмима Савеза који се предлажу за финансирање из буџета града у наредној години, баш као и доношење одлуке о програмима спортских организација које су своје годишње програме до сада предале Спортском савезу Шабац као предлагачу. Поред тога, Управни одбор је одлучивао о одржавању редовне Седнице Скупштине Савеза о чему ће чланови бити накнадно обавештени. Такође, породица Спортског савеза Шабац од данас је богатија за још једну спортску организацију која је поднела уредан захтев за пријем у чланство, а у питању је Спортско удружење “Sports Kids Yard”. Седница је протекла уз поштовање свих прописаних мера.


Continue reading

Додатних седам дана за достављање годишњих програма

Накнадни рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме је 27.09.2019.;

Рок за доставу образца предлога програма и пратеће документације за годишње програме у области спорта за 2020. годину био је 20.09.2019. Обавештавамо све спортске организације које нису предале свој предлог програма, да у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу (члан 21. став 2.) имају накнадни рок од седам дана за достављање програма, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација одустала од предлагања својих програма у текућој години. Continue reading

Издвајања за спорт на истом нивоу

Одлични резултати шабачких спортиста, јесу главни разлог због којег ће буџет за спорт остати на у висини износа, као и на крају 2017. године. Та цифра износиће 150 милиона динара.

Исечак из информативне емисије “На лицу места” – РТВ “Ас”

Continue reading

Јавни позив ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада

На основу Закона о спорту (”Службени гласник РС”, број 24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансрирању у области спорта и физичке културе Града Шапца и Правилника о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта града Шапца бр. 110-1/2015-13И 110-2/2015-13 од 31.12.2014. године 

ГРАД ШАБАЦ
расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

А) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења из поља такмичарског спорта (редовни и додатни програм)

 Б) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранскихсавеза и осталих облика стручног удруживања

А) Обавештавамо спортска удружења (клубове) који испуњавају све услове за финансирање у редовном програму предвиђеним Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и Правилником о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта града Шапца да доставе потребну документацију најкасније до 23. јануара 2015. године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, ул. Јевремова бр. 6. Документација се предаје лично на писарници у затвореној коверти са назнаком “ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”. Спортска удружења (клубови) из области такмичарског спорта биће финансирани кроз редовни, додатни програм и посебни програм.

РЕДОВНИ ПРОГРАМ

Да би могли користити финансијска средства из буџета града Шапца кроз редовни програм финансирања, спортска удружења/клубови из области такмичарског спорта, морају испунити следеће услове: 

 • да је спортско удружење (клуб) са седиштем на територији града Шапца;
 • да је спортско удружење (клуб) регистровано код надлежног државног органа;
 • да је спортска грана из које спортско удружење (клуб) потиче, уврштена у Правилник о спортским гранама у Републици Србији Министарства омладине и спорта и да је иста категорисана Правилником о националној категоризацију спортова Министарства омладине и спорта;
 • да спортско удружење (клуб) има сениорску селекцију (три сениора/ку у појединачним спортовима) укључену у редован систем такмичења националних гранских савеза који су у чланству Спортског савеза Србије и уврштени су у Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији Министарства омладине И спорта;
 • да спортско удружење (клуб) има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту;
 • да је спортско удружење (клуб) има најмање једну селекцију млађих категорија (10 такмичара/ки у селекцији у појединачним спортовима), која се такмичи у редовном систему такмичења националног гранског савеза.
 • да спортско удржење (клуб) обавља делатност у области спорта најмање три године. 
 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКИПНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије.
2. Потврда националног гранског савеза:

 • да је савез члан Спортског савеза Србије.

о оствареном пласману сениорске екипе у редовном систему такмичења националног гранског савеза у претходној такмичарској сезони као и рангу такмичења у којем се сениорска екипа тренутно такмичи и укупном броју нивоа (степени) такмичења у тој спортској грани и броју екипа које учествују у наведеном рангу такмичења.

о пласману за млађе селекције (млађи пионири, пионири, кадети и јуниори) на првенству Србије

о пласману свих селекција клуба у Купу у претходној такмичарског сезони за категорије које су биле у систему такмичења.

3. Потврда спортског удружења/клуба:

Потврда клуба да клуб има селекције које нису у систему такмичења. Потврда клуба о броју ангажованих стручних лица/тренера и оверене копије диплома ангажованих стручних лица/тренера. Потврда о датуму и години оснивања клуба – традиција.

4. Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савез Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

5. Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодствено-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије.
2. Потврде националног гранског савеза:

 • да је савез члан Спортског савеза Србије.

о да клуб има три сениора у редовном систему такмичења националаног гранског савеза за протеклу такмичарску сезону.

о броју освојених медаља (оствареном пласману) на првенству Србије у претходној такмичарској сезони као и потврда о броју такмичара или посада који су учествовали у дисциплини-категорији у којој су такмичари/посаде освојили медаље.

о броју освојених медаља (оствареном пласману) на Купу Србије у претходној такмичарској сезони као и потврда о броју такмичара или посада које су учествовале у дисциплини-категорији којој је такмичар/посада освојио медаљу.

о оствареном пласману такмичара у оквиру клупског наступа на међународном такмичењу које се налази у календару такмичења Европске и Светске федерације у претходној такмичарској сезони

о броју такмичара у млађим категоријама (млађи пионири, пионири, кадети, јуниори) који су учествовали у систему такмичења националног гранског савеза у претходној такмичарској сезони.

3. Потврда клуба:

о броју такмичара у млађим категоријама (млађи пионири, пионири, кадети, јуниори) који нису у систему такмичења у претходној такмичарској сезони Потврда клуба о броју ангажованих стручних лица/тренера и оверене копије диплома ангажованих стручних лица/тренера. Потврда о датуму и години оснивања клуба – традиција.

4. Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савез Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

5. Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите постављене обрасце. Документа читко попунити.

Документа за преузимање:

Потврда националног гранског савеза за екипни спорт
Потврда националног гранског савеза за појединачни спорт
Потврда клуба
Образац програм рада и финансијски план за 2015 годину

 ДОДАТНИ ПРОГРАМ

Клубови који не испуњавају наведене услове за финансирање у редовном програму могу бити финансирани кроз додатни програм. За финансирање кроз додатни програм клубови треба да доставе следећа документа најкасније до 23. јануара 2015. године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, Ул. Јевремова бр.6 у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”:

1. Копија решења Агенције за привредне регистре Републике Србије

2. Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савез Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

3. Потврда националног гранског савеза о постигнутим резултатима у претходној такмичарској сезони – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица националног гранског савеза – слободна форма

4. Потврда клуба о чланству (структура организације-органи управљања и такмичари) – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица клуба – слободна форма

5. Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите постављене обрасце. Документа читко попунити.

Документа за преузимање:
Образац програм рада и финансијски план за 2015 годину

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ

 Клубови који не испуњавају наведене услове за финансирање у редовном програму, а нису у систему гранских савеза преко којих се остварују општи интерес у Републици Србији, могу бити финансирани кроз посебни програм. За финансирање кроз додатни програм клубови треба да доставе следећа документа најкасније до 23. јануара 2015. године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, Ул. Јевремова бр.6 у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”:

1. Копија решења Агенције за привредне регистре Републике Србије

2. Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савеза Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

3. Потврда националног гранског савеза о постигнутим резултатима у претходној такмичарској сезони – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица националног гранског савеза – слободна форма

4. Потврда клуба о чланству (структура организације-органи управљања и такмичари) – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица клуба – слободна форма

5. Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите постављене обрасце. Документа читко попунити.

Документа за преузимање:

Образац програм рада и финансијски план за 2015 годину 

Обавештење фудбалским клубовима

Фудбалски клубови са територије града Шапца потребно је да доставе документацију најкасније до 23. јануара 2015. године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, ул. Јевремова бр. 6. Документација се предаје лично на писарници у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”.

 Потребна документација (обрасце попунити читко штампаним словима):

1. Образац – Потврда клуба – образац попуњава клуб, оверава и потписује овлашћено лице

2. Образац – Потврда гранског фудбалског савеза – Издаје Општински фудбалски савез Шабац, потврду можете добити искључиво лично доласком у канцеларију ОФСШ

3. Копија решења издатог од Агенције за привредне регистре Републике Србије

4. Финансијски извештај за 2014.-ту годину и финансијски план за 2015.-ту годину

5. Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

6. Оверене копије диплома ангажованих стручних лица/тренера

А) Спортска удружења (клубови) који не доставе благовремено податке неопходне за бодовање и категоризацију, неће бити вредновани у поступку. У случају да Комисија за такмичарски спорт утврди да садржај достављене документације није валидан и веродостојан, спортско удружење неће бити категорисано у временском периоду од три године.

Б) Обавештавамо спортска удружења (клубове), удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреације, градске гранске савезе и струковна удружења која испуњавају услове за финансирање предвиђене Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца да доставе потребну документацију најкасније до 23. јануара 2015. године до 15 часова на писарницу Градске управе града Шапца, Ул. Јевремова бр.6. Документација се предаје лично на писарници у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗ” или ”ЈАВНИ ПОЗИВ – СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА”.

Да би могли користити финансијска средства из буџета града Шапца, спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, удружења лица са инвалидитетом, градски грански савези савеза и струковна удружења морају испунити следеће услове:

Носилац програма мора да:

 • буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 • да има седиште на територији града Шапца;
 • да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
 • да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у везиса предлогом програма у складу са Законом о спорту

 Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављањаделатности;
 • има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијамасоцијалног осигурања;
 • буде последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај илипривредни преступ у вези са његовом делатношћу.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ 

Регистрована спортска удружења, савези и удружења из области рекреације могуподнети програм за финансирање/суфинансирање рекреативних активности грађана саосновним подацима о организацији такмичења и реализацији спортских активностиграђана, као и о финансијским показатељима (приходи и расходи).

 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ 

Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије

Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савеза Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Регистрована удружења лица са инвалидитетом, као и регистрована спортскаудружења лица са инвалидитетом, могу поднети програм за финансирање/суфинансирањеспортских активности лица са инвалидитетом, са основним подацима о програму ифинансијским показатељима (приходи и расходи).

 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије

Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савеза Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

ГРАДСКИ ГРАНСКИ САВЕЗИ

Градски грански савези подносе програме за финансирање/суфинансирање свогарада. У програму се наводе основни подаци о активностима градског гранског савеза ипотребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као и предлогсредстава за техничко функционисање савеза ( режијски трошкови, материјални трошкови,плате запослених, хонорари и др.).

 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДСКЕ ГРАНСКЕ САВЕЗЕ

Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије

Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савеза Шабац достављају програм рада и финансијски план преко канцеларије Савеза)

Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

Сва друга спортска удружења (Удружење тренера, Удружење судија, Удружењепедагога физичке културе, Удружење спортских лекара и сл.) подносе програме зафинансирање/суфинансирање свога рада. У програму се наводе основни подаци оактивностима и потребна финансијска средства за реализацију наведених програма, као ипредлог средстава за техничко функционисање удружења (режијски трошкови,материјални трошкови, плате запослених, хонорари и др.).

 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТРУКОВНА УДРУЖЕЊА

Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије

Програм рада и финансијски план за 2015. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2015. годину, напомена: чланови Спортског савеза Шабац достављају програм и финансијски план рада преко канцеларије Савеза)

Потврда Спортског савеза Шабац о измиреним обавезама за књиговодсветно-рачуноводствене услуге (само са чланове ССШ за које ССШ обавља књиговодствено-рачуноводствене послове).

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите обрасце. Документа читко попунити електронски или руком.

На основу утврђених мерила и критеријума А) Комисија за такмичарски спорт / Б) Стручна комисија предлаже програме који ће бити финансирани/суфинансирани из буџета града Шапца у 2015.години.

Мерила и критеријуми за избор програма који се финансирају из буџета града Шапца у 2015. години одређени су А) Правилником о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта града Шапца / Б) Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца.

Право учешћа у јавном позиву имају А) спортска удружења клубови са територије града Шапца / Б) спортска удружења (клубови), удружења из области рекреативног спорта, спорта лица са инвалидитетом, градски грански савези и струковна удружења са територије града Шапца.

Све спортске организације, које намеравају да конкуришу за средства у 2015. години а били су корисници буџетских средстава у 2014. су у обавези да до дана подношења конкурсне документације изврше правдање добијених средстава, уколико то нису извршили.

Формулари за учешће у јавном позиву, могу бити преузети на званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Материјал који је предат на јавни позив се не враћа.

Резултати јавног позива биће објављени за званичној Интернет презентацији града Шапца (www.sabac.org).

Додатне информације могу се добити у Градској управи града Шапца, Ул. Јевремова бр.6 Одељење за друштвене делатности и привреду, Иван Ћосић, стручни сарадник за спорт и у Спортском савезу Шабац, Цара Душана бр. 1.

Конкурс за доделу буџетских средстава за 2014. годину

ГРАД ШАБАЦ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ 

А) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења из Б) ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање програма рада спортских удружења, удружења лица са инвалидитетом, удружења из области рекреативног спорта, градских гранских савеза и поља такмичарског спорта (редовни и додатни програм) и осталих облика стручног удруживања Continue reading